Seri Sahabat Rasul

Utsman
yang Dermawan

 

Ridwan Abqary (Iwok)

2016

Buku ini menceritakan tentang kisah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Rasulullah Saw.

Buku ini juga mengajarkan kepada anak-anak supaya berkata benar dan berlaku sabar.